O nas

Łączymy Biznes
z Kulturą

Tutaj dowiesz się w jaki sposób wspieranie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego staje się realną korzyścią dla Biznesu.

O nas

KULTURALNY BIZNES

To nieformalne zrzeszenie podmiotów gospodarczych, które spełniają określone kryteria i wspierają działalność kulturalną Zamku, co umożliwia uzyskanie prestiżowego CERTYFIKATU.

Natomiast Program Kulturalny Biznes gwarantuje szereg korzyści, w tym ulga podatkowa w wysokości 150% wartości wpłat oraz ogólnopolskie kampanie marketingowe i PR-owe.  

Wsparcie Wawelu

Nowoczesna odsłona zacnej tradycji wspierania Zamku Królewskiego na Wawelu – wielowiekowej siedziby królów i symbolu polskiej państwowości.

Wsparcie Biznesu

Prestiżowe wyróżnienie Kulturalnych Biznesów wzmacniające wizerunek, ważna ulga podatkowa za wsparcie działalności kulturalnej oraz inne świadczenia.

Kodeks Kulturalno-Etyczny

Zbiór ważnych zasad, które są przestrzegane i promowane przez Kulturalne Biznesy, co generuje wartość dla społeczeństwa.

CERTYFIKATY

Prestiżowe wyróżnienie Biznesu, to wzrost zaufania w oczach Klientów i Partnerów biznesowych.

Sprawdź

 

ODLICZENIE 150%

Możliwość rozliczenia w podatku dochodowym 150% wartości wpłaty (100% jako koszt uzyskania
przychodów, a dodatkowo 50% jako odliczenie w ramach ulgi).

Sprawdź

 

PREZENTACJA

Wizytówki online wyróżnionych Firm w Katalogu Kulturalnych Biznesów, co wspiera wizerunek i SEO.

Sprawdź

INTEGRACJA

Gale, spotkania, wernisaże, kameralne oprowadzania po Zamku. Innymi słowy, integracja Kulturalnych Biznesów.

Sprawdź

PROMOCJA

Ogólnopolskie kampanie marketingowe oraz PR. Niespotykane zasięgi. Gigantyczne ekwiwalenty reklamowe. Miliony odbiorców.

Sprawdź

EVENTY

Konferencje w Sali Senatorskiej, Uczty na dziedzińcu arkadowym, spotkania dla kadry zarządzającej w monarszym anturażu

Sprawdź

Kulturalny Biznes intensywnie promuje Aktywnych Uczestników w następujących zakresach:

1. Przykładowe wizerunkowe:

a) Umieszczenie Logo Kulturalny Biznes + tytuł Mecenas Zamku Królewskiego na Wawelu:

 • na oficjalnej stronie ZKnW z aktywnym linkiem do strony www.kulturalnybiznes.pl
 • w katalogach Wystaw lub/i innych prestiżowych wydawnictwach ZKnW
 • na materiałach promocyjnych – informacyjnych ZKnW, w tym: foldery, plakaty, broszury,
  zaproszenia na wernisaże, spoty reklamowe

b) Informacja o Mecenacie „Kulturalnego Biznesu” w przestrzeni Zamku/Wystawy – dedykowana tablica.

Opcjonalnie/i informacja o Mecenacie Kulturalnego Biznesu podczas wernisaży/wystaw

c) Kampania PR

 • informacja o Kulturalnym Biznesie w infopressach + logotyp + przyznany tytuł
 • informacja o Kulturalnym Biznesie podczas konferencji prasowych oraz w notach prasowych –
  kampanie ogólnopolskie
 • podziękowania dla Kulturalnego Biznesu podczas konferencji i wernisaży

2. Przykładowe promocyjne:

a) Kampania Citilight – teasery + miesięczne kampanie dla każdej wystawy z logo Kulturalny Biznes

 • mix Citilight i Citilight Premium (Kraków, Warszawa, GOP, Wrocław, Poznań)
 • w Krakowie Konopnickiej/Rondo Grunwaldzkie – oklejone w całości
 • wiata w Warszawie hotel Bristol

b) Dodatkowe kampanie outdoor:

 • słupy wielkoformatowe BBS
 • Bilboardy
 • Ekrany Intercity
 • BBS Wawel
 • CTL Wawel
 • wybrane Lotniska
 • plakatowanie B1
 • ulotki/foldery
 • ekspozycja typu fullback na autobusach

c) Kampania SoMe

 • oznaczenia (wzmianka lub #) w wybranych postach na profilach Zamku Królewskiego na Wawelu
 • promocja poprzez kanał programu Kulturalny Biznes

Wspólne Zasady

Kodeks Kulturalno-Etyczny

Zasada1: Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie ze społecznie pojmowanymi etycznymi i moralnymi.
Zasada 2: Poszanowanie praw pracowniczych , w tym precyzyjne przestrzeganie Kodeksu Pracy, a także dbałość o propagowanie zasady równości.
Zasada 3: Wizja i misja biznesu posiadające znamiona prospołeczne lub inne wartości – etyczne, moralne, funkcjonalne, kulturalne.
Zasada 4: Systematyczne wspieranie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu, która ma na celu:
– zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii i tradycji kulturowej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
– ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
– szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

Kulturalny Biznes

CERTYFIKATY

Rodzaje dostępnych certyfikatów.
Sprawdź zakres unikatowych korzyści
wizerunkowych, promocyjnych,
a przede wszystkim kulturalnych

Dla Ciebie

Kulturalny Biznes

Telefon

Adres

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5, 31-001 Kraków